Za stran je pomembno, da se ves čas posodablja in vzdržuje!

Ob predaji spletnega mesta naročniku se spletne storitve ne zaključijo. Začne se novo poglavje, ki zahteva še več vloženega truda. Stran je potrebno konstantno posodabljati, vsebina mora biti ažurna in prilagojena času v katerem živimo. Še tako odlično izdelana in testirana stran bo imela napake, katere je potrebno hitro in učinkovito popraviti. Rednim obiskovalcem je potrebno servirati nove vsebine, ne samo ažurne novice in objave.

Vsa zgornja opravila in druga izpuščena (redno zagotavljanje varnosti spletnega mesta, izdelovanje kopij podatkovne baze strani, …) zahtevajo veliko namenjenega časa. Vzdrževanje spletnih strani. Zakaj bi vi opravljali to zamudno delo, če ga lahko mi namesto vas?

Vzdrževanje in obnovo že obstoječega spletnega mesta.

Namesto vas bomo spremljali obisk spletnega mesta, pisali novice in objave, ustvarjali nove vsebine (kvizi, ankete, vprašalniki, …). V primeru, da vaša stran ne potrebuje vsakodnevnega posodabljanja lahko opravimo enkraten poseg in analizo obstoječega stanja.

  • svetovanje pri spremembah spletnih strani,
  • opozarjanje na morebitne napake in popravke,
  • nadgradnja spletnih strani z novimi tehnologijami, (oglasi, aplikacije, reklame)
  • spremljanje statistike obiska in analiza obiska, (Google Analytics)

Shares
Share This