Za stran je pomembno, da se ves čas posodablja in vzdržuje!

Ob predaji spletnega mesta naročniku se spletne storitve ne zaključijo. Začne se novo poglavje, ki zahteva še več vloženega truda. Stran je potrebno konstantno posodabljati, vsebina mora biti ažurna in prilagojena času v katerem živimo. Še tako odlično izdelana in testirana stran bo imela napake, katere je potrebno hitro in učinkovito popraviti. Rednim obiskovalcem je potrebno servirati nove vsebine, ne samo ažurne novice in objave.

Vsa zgornja opravila in druga izpuščena (redno zagotavljanje varnosti spletnega mesta, izdelovanje kopij podatkovne baze strani, …) zahtevajo veliko namenjenega časa. Zakaj bi vi opravljali to zamudno delo, če ga lahko mi namesto vas?

Shares
Share This