Zakaj se odločiti za spletno stran ?

Zakaj se odločiti za spletno stran ? Spletna stran je v računalništvu dokument z nadbesedilom, ki ga prikaže brskalnik. Na spletni strani so lahko različne vsebine: besedilo, slike, povezave, zvočni in video posnetki, programi. Jezik za opis spletnih strani je HTML, PHP, ASP …Več spletnih strani…